O Centru osobne moći / Udruga za cjeloviti razvoj čovjeka i promicanje zdravijih životnih stilova - Intuita osnovan je 2006. U početku je bio usredotočen na fizičke vježbe, a tijekom 2008. godine, udruga se proširila na provedbu integrativne terapije i radionice. U 2010. godini udruga Intuita pokrenula je novi projekt "Centar za osobne moći", koji proteže djelokrug svog rada ka poboljšanju kvalitete života kroz sve fizičke, emocionalne, mentalne, energetske i duhovne aspekata i njihovu integraciju s ciljem podizanja svijesti , kreativnosti i izražavanja. Za svaki od aspekata postoje određene aktivnosti, fizičke vježbe u teretani, integrativna terapija, predavanja, razne radionice energetskog iscjeljivanja, meditacije, vježbe disanja, itd... Centar također započinje sa školom za osobni razvoj, a možete pronaći više Informacije o tome na našim stranicama.

Centar ne promiče nikakvu religiju ili političku stranku. www.centarosobnemoci.com

Za potrebe FEZ13 - Festival Znanja - Centar osobne moći održati će predavanje na temu Tijelo i Emocije.