Columna - Škola za strane jezike /

Škola je osnovana 1999. godine s podružnicama u Županji, Andrijaševcima i Vinkovcima, do 2008. godine Columna obavlja dvije djelatnosti: igraonica za rano učenje engleskog jezika (za djecu do 7 godina starosti) i škola za strane jezike (za djecu i odrasle polaznike) 2008. godine columna počinje obavljati isključivo poduku u stranim jezicima za djecu od 3. godine starosti te za odrasle polaznike te osniva Dječji vrtić Medenjak u Vinkovcima, Zagrebačka 4 u kojemu djeca od 2.-7. godine uče njemački i engleski jezik, naš je cilj ostvariti poduku u stranim jezicima na način koji će polaznicima omogućiti postizanje željenih kompetencija poštujući njihov individualni način učenja kroz, naša je misija razotkrivanje mitova o učenju stranih jezika:

- nemam dar za strane jezike (uz odgovarajuću poduku i osobni trud svatko može postići određene kompetencije)

- prestar/a sam - za učenje je važna osobna odluka, a ne kronološka dob

- ako dijete uči više jezika izlaže se mogućnosti da ih zamijeni jedan s drugim - ne, lingvisti su dokazali da se svaki jezik pohranjuje na drugo mjesto te da poznavanje jednog stranog jezika pozitivno djeluje na usvajanje svakog slijedećeg jezika, vjerujemo da pozitivan pristup podučavanju baziran na poticanju i stvaranju pozitivne atmosfere stvara preduvjete za pozitivan optimističan stav prema učenju stranih jezika.

http://www.columna.hr Eugenija Parać

Za potrebe FEZ13 - Festival Znanja, Columna će predstaviti svoj rad te se promovirati tokom cijelog tjedna znanja