Ožujsko Pivo, ispostava Županja, odazvalo se našem pozivu te su nam izišli u susret donacijom u pivu i reklamnim materijalima za naše štandove. Nadamo se da će ova suradnja se nastaviti i u slijedećim izdanjima festivala