Videofilmska djelatnost, koja datira iz 2003. godine, vjerojatno je najreprezentativniji segment kreativno-stručnoga rada MMC SKIG-a. U 7 godina svoga djelovanja proizvedeno je 35 filmova, od toga 5 igranih, 3 eksperimentalna i 27 dokumentarnih. 20 filmova nagrađeno je na različitim revijama, festivalima i smotrama. Najbrojnije su državne nagrade, 4 međunarodne i 1 svjetska. Veoma često su na programima HTV-a, nekoliko ih je uvršteno i u osnovnoškolske programe medijske kulture. Za potrebe FEZ13 - Festival Znanja, predstaviti će nam se sa dva filma na otvorenju tjedna znanja.