Predavanje, Breda Bizjak:"Ambijenti riječnih obala: Pariz - Ljubljana - Bukurešt"