Predavanje "Naša tehnološka budućnost i sadašnjost", Ivan Voras